Świetlica środowiskowa prowadzona przez Gminny Ośrodek Kultury mieściła się w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Majdanie Królewskim. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców gminy Rada Gminy wraz z Wójtem Jerzym Wilkiem podjęli decyzję o powołaniu do życia świetlicy. W lutym 2009 r. rozpoczęły się pierwsze zajęcia tej jednostki.  Początkowe działania świetlicy skierowane były do wszystkich dzieci od klas 0-VI i stworzona była jedna liczna grupa. Z roku na rok świetlica cieszyła się coraz większym zainteresowaniem nie tylko wśród rodziców ale również dzieci. Dlatego w nowym roku szkolnym 2010/2011 zostały utworzone dwa oddziały z podziałem wiekowym.

Świetlica środowiskowa z dniem 1.09.2017 r. została przekształcona na świetlicę szkolną prowadzoną przez Publiczną Szkołę Podstawową w Majdanie Królewskim.

© 2018 Gminny Ośrodek Kultury w Majdanie Królewskim   |   Realizacja: Interefekt.pl