Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotyczno-Religijnej 2017

Już dziś zapraszamy na XVI Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotyczno-Religijnej. Impreza zostanie przeprowadzona 26 października od godz. 10.00 w GOK. Zgłoszenia należy składać do 17.10.2017 r. 

Warunki udziału w konkursie:                                                            

1.Każdy wykonawca prezentuje  jeden utwór (patriotyczny lub  religijny  - akompaniament do obydwu utworów dowolny.

2. Każdy uczestnik może być członkiem tylko jednej formy wokalnej.

Termin: 
26  października 2017 r    godz. 10.00 
G O K     Majdan  Królewski

UczestnicySoliści  i  zespoły (maksymalnie do 6 osób)   
w poszczególnych kategoriach wiekowych
I kategoria- Szkoły Podstawowe  klasy od III – V
II kategoria – klasy V-VII i gimnazjum
III kategoria  – Szkoły Średnie 
 Informujemy, że każda szkoła może zgłosić do udziału w Przeglądzie  jednego solistę i jeden zespół w każdej kategorii wiekowej.

Kryteria oceny i nagrodyJury oceniać będzie:  dobór  repertuaru, walory głosowe,  interpretację oraz ogólny  wyraz artystyczny. Werdykt  jury jest ostateczny. Solistom i zespołom zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych. Uczestnicy  przyjeżdżają  na  koszt  własny.  Wszystkim  uczestnikom  zapewniamy gorący  posiłek.  

 

Zgłoszenia należy składać do 17.10.2017  na adres:  Gminny  Ośrodek  Kultury ul. Rzeszowska 8, 36-110 Majdan  Królewski  lub e-mail gok_majk@poczta.onet.pl  lub  telefonicznie: 015  847 10 90.


© 2017 Gminny Ośrodek Kultury w Majdanie Królewskim   |   Realizacja: Interefekt.pl